…… gerichte hulp helpt ……

De doelstellingen van de stichting
De Stichting stelt zich ten doel: de kinderen in het tehuis voor jeugdige gehandicapten in Petrovo, Bulgarije, een meer menswaardig bestaan te geven. Te zorgen voor voldoende eten, kleding speelgoed en ontwikkeling.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
• Het werven van donateurs
• Het verkrijgen van gelden door inzamelingen
• Het maken en verkopen van producten
• Lezingen houden bij organisaties en kerken
• Verkoop van boeken, kalenders, pennen en cd’s over het kindertehuis.

De taken van de Stichting Dom Za Decra
•De Stichting zal alles wat voor de kinderen binnenkomt zo goed mogelijk beheren en er op toe zien dat alle gelden alleen voor de kinderen gebruikt worden.
•De medewerkers van de Stichting ontvangen geen enkele vergoeding in welke vorm dan ook.
•De Stichting probeert de onvermijdelijke kosten zo laag mogelijk te houden.
•De Stichting tracht met de aanwezige middelen de kinderen zo optimaal mogelijk te helpen in hun ontwikkeling.
•De Stichting houdt contact met de plaatselijke overheid in Bulgarije om langs die weg verbetering voor de kinderen te bewerkstelligen.
•De Stichting roept de hulp in van andere organisaties, als de kennis en mogelijkheden bij anderen aanwezig is.

De staf van Stichting Dom Za Decra bestaat uit:

Will Vissers Albert ZonneveldAdriana
Will Vissers                 Albert Zonneveld    en Adriana van Misdorp